Τώρα μπορείτε να κλείσετε την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει, κάνοντας κράτηση online.*

  1. Βάλτε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα

  2. Βεβαιωθείτε πως είναι σωστά

  3. Πατήστε Υποβολή

  4. ​Ένας συνεργάτης μας θα σας καλέσει για να επιβεβαιώσει την κράτηση σας

Αυτό ήταν!

Online Κράτηση
*Σημαντικό: Η παραπάνω φόρμα έχει διατεθεί για την διευκόλυνση των εκπαιδευτικών. Η παράσταση θεωρείται έγκυρη όταν επιβεβαιώνεται τηλεφωνικά από το γραφείο μας.

Copyright  © 2020 

Ονειροβάτες - Μικροθέατρο Στερεάς Ελλάδας

Tηλ: 2315-536-535 | 698-756-2955

Photo Credits  Flaticon & Freepik